Avbrott i byggnadsverksamhet har bedömts i Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD 2019 ref 36

Tid för avbrott i byggverksamhet ska inte räknas in när grund för avbrottet inte finns med i de slags situationer som räknas upp i OECD:s kommentaren till artikel 5.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Exempel om läkarbolag som bedriver verksamhet i ett läkarhus

Avsnittet om vilka aktörer som kan tillhandahålla sjukvård som är undantagen från skatteplikt har kompletterats med ett exempel om personaluthyrning där läkarbolag som får ersättning från det allmänna bedriver verksamhet i ett läkarhus.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Inget krav på förtroendeförhållande till patienten

EU-domstolen har ansett att det inte krävs ett förtroendeförhållande mellan läkaren och den behandlade patienten vid tjänster inom kemi-och laboratorieteknik för att det ska utgöra sjukvård
Source: Rättslig vägledning

Allmänt råd: Ändring i Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter

Skatteverket har beslutat om ändring av merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal och som betalas ut efter den 30 juni 2019.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Tillämpning av artiklarna om fastighet och realisationsvinst i skatteavtalet med Israel

I skatteavtalet med Israel beskattas enligt huvudregeln inkomst från fastighet i källstaten medan realisationsvinst beskattas i hemviststaten.
Source: Rättslig vägledning