Rättsfall: Näringsförbud för systematiskt åsidosättande av skyldigheter i näringsverksamheten

En företrädare använde falska fakturor upprepade gånger över en längre tid. Trots att detta var över tre år sedan och företrädaren inte längre bedrev någon verksamhet, så gav hovrätten näringsförbud eftersom åsidosättandet varit systematiskt.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Minnesgåva när en anställd uppnår en viss ålder

Med att den anställda uppnår en viss ålder bör enligt Skatteverkets uppfattning avses jämna födelsedagar från 50 år och uppåt.
Source: Rättslig vägledning

Tillträde till visning av idrottsevenemang

Tillträde till visning av ett inspelat idrottsevenemang kan vara undantaget från skatteplikt under förutsättning att filmen inte har bearbetats, redigerats eller klippts.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Kostnadsersättning för bilresor till begränsat skattskyldig styrelseledamot

Samma beloppsgräns som gäller för kostnadsersättning för resa med egen bil eller förmånsbil till en obegränsat skattskyldig ska tillämpas för kostnadsersättning till en begränsat skattskyldig styrelseledamot som beskattas enligt SINK.
Source: Rättslig vägledning

Förhandsbesked: Skatterättsnämnden har ansett att rullar som innehåller tobak och som är avsedda att användas i en elektronisk apparat är skattepliktiga som cigaretter enligt 1 a § 1 LTS

Source: Rättslig vägledning