Förtydligande: Avräkning och tillämpning av bestämmelserna om ackumulerad inkomst

Svar på uppkommen fråga: Den statliga inkomstskatt på förvärvsinkomst som ska användas vid spärrbeloppsberäkningen är skatten efter att bestämmelserna om ackumulerad inkomstskatt har tillämpats.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Den 1 juni 2019 infördes svenska regler om insolvensregister

Registren ska innehålla uppgifter om de svenska insolvensförfaranden som omfattas av insolvensförordningen. Registren ska föras av Bolagsverket respektive Kronofogden.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Startstöd till unga jordbrukare

Svar på uppkommen fråga: Startstöd kan även redovisas i en ekonomisk förening.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Ska den skattskyldige tillfrågas innan information i skatteärende begärs från annat land?

Skatteverket ska först be den skattskyldige lämna den önskade informationen såvida inte detta kan antas försvåra utredningen.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Handel med utsläppsrätter, elcertifikat och liknande rättigheter är skattepliktig omsättning

Exempel på ”liknande rättigheter” är ursprungsgarantier för el.
Source: Rättslig vägledning