Rättsfall: Elevhem på folkhögskola utgör skolbyggnad (specialbyggnad)

Högsta förvaltningsdomstolen anser att även byggnader för boende i form av internat vid en folkhögskola bör indelas som skolbyggnad eftersom boendet skiljer sig från vanliga hyresbostäder.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: När dödsdatum inte kan fastställas anges dagen för när den avlidne anträffades död

Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Den 1 augusti 2019 höjs skattesatserna och det maximala skattebeloppet i LSKE och samtidigt upphör förordning (2018:1637) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019 att gälla

För vitvaror är den nya skattesatsen 11 kronor per kilogram och för övrig elektronik 160 kronor per kilogram. Skatt ska inte betalas med ett högre belopp än 440 kronor per skattepliktig vara.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Reglerna om regionalt avdrag i stödområde kommer från den 1 augusti att bara vara tillämpliga på den del av ersättningen som överstiger 25 000 kr till de anställda som fyllt 15 men inte 18 år vid årets ingång.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Särskild legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

Från och med den 1 juli 2019 kan hälso- och sjukvårdskuratorer inneha den särskilda legitimationen.
Source: Rättslig vägledning