Lagändring: Skatteverket ska registrera lagvalsavtal med nordisk anknytning

Från och med den 1 juni 2019 ska Skatteverket registrera lagvalsavtal som gäller makars och blivande makars förmögenhetsförhållanden i nordiska situationer.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Skatteverkets beslut om registrering av ett lagvalsavtal ska överklagas till tingsrätten

En ansökan om registrering av ett lagvalsavtal ska handläggas enligt 16 kap. äktenskapsbalken. Skatteverkets beslut att registrera ett lagvalsavtal ska därför överklagas till tingsrätten.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Skatteverket ska även registrera lagvalsavtal med nordisk anknytning

Från och med den 1 juni 2019 ska Skatteverket registrera lagvalsavtal som gäller makars eller blivande makars förmögenhetsförhållanden med nordisk anknytning.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Från och med den 1 juni 2019 ska ett äktenskapsförord vara daterat

Även om ett äktenskapsförord inte har gränsöverskridande följder så ska det vara daterat om det ges in till Skatteverket för registrering den 1 juni 2019 eller därefter.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Den särskilda löneskatten för äldre avskaffas den 1 juli 2019

Den särskilda löneskatten på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år avskaffas den 1 juli 2019. Den särskilda löneskatten avskaffas även för den som vid årets ingång inte har fyllt 65 år men under hela året har haft hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken (2 § första stycket SLFL).
Source: Rättslig vägledning