Förtydligande: Avdrag för ökade levnadskostnader ska minskas om man har fått kostförmån

Svar på uppkommen fråga: Avdraget ska minskas oavsett om den anställda har fått kostförmånen av arbetsgivaren eller av någon annan i samband med tjänsten.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: leasingavtal som innebär omsättning av vara för att leasingtagaren måste köpa varan eller anvisa en annan köpare

Texten har förtydligats med ett exempel om vem som omsätter varan när en annan köpare anvisas.
Source: Rättslig vägledning

Förhandsbesked: Solceller som installeras på sammanbyggda huskroppar har bedömts vara en enda anläggning

Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Makars ekonomiska gemenskap

Högsta förvaltningsdomstolen bekräftar betydelsen av makars ekonomiska gemenskap vid bedömning av väsentlig anknytning.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Sjukvård – exempel på skattepliktig uthyrning av vårdpersonal

Abonnemang på sjuksköterskor är skattepliktig personaluthyrning
Source: Rättslig vägledning