Förtydligande: Vårdmottagning – sjukvård eller uthyrning av personal?

Sidan Skattefrihetens omfattning har uppdaterats med förtydligad information och exempel med anledning av Skatteverkets ställningstagande om uthyrning av vårdpersonal från 2018-10-25.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Inhyrd läkare på vårdcentral – skattepliktig personaluthyrning

Sidan Nära anknytning till sjukvård har uppdaterats med anledning av Skatteverkets ställningstagande om uthyrning av vårdpersonal.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Allmänna hälsoundersökningar är oftast en skattepliktig förmån

Svar på uppkommen fråga: Om en hälsoundersökning inriktas på den anställdas generella allmäntillstånd och inte på specifika hälsorisker i arbetet, är undersökningen en skattepliktig förmån.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfallskommentar: Kammarrätten har prövat fråga om avdragsrätt för ingående skatt avseende investering i en solcellsanläggning

Kammarrätten menar att avdragsrätt för ingående skatt, avseende kostnader för en investering i en solcellsanläggning, finns under vissa förutsättningar.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Fråga om F-skatt när tillstånd att vistas i Sverige saknas

Om Migrationsverket beslutar att avslå ansökan om asyl har sökanden inte längre rätt att lagligen vistas i Sverige efter att beslutet vunnit laga kraft och ett godkännande för F-skatt ska då återkallas. Om beslutet om uppehållstillstånd överklagas har sökanden emellertid rätt att fortsatt vistas här i landet under den tid överklagandet prövas. Därmed kan kraven på yrkesmässighet för en redan påbörjad näringsverksamhet anses uppfyllda även under tiden för domstolsprövningen.
Source: Rättslig vägledning