Rättsfallskommentar: Förmån av pensionsvägledning

Pensionsvägledning i form av information och rådgivning till anställda och som avser de pensionsförmåner som arbetsgivaren har utfäst utgör ingen förmån för den anställde. Annan pensions-vägledning eller rådgivning anses vara en skattepliktig förmån.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Från och med den 29 januari 2019 ska äktenskapsförord som har gränsöverskridande följder vara daterade

Om makar eller registrerade partner gifter sig eller ingår registrerat partnerskap eller om de gör ett lagvalsavtal den 29 januari 2019 eller därefter, så ska ett äktenskapsförord vara daterat om det har gränsöverskridande följder.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Från och med den 29 januari 2019 ska lagvalsavtal registreras av Skatteverket

Om makar eller registrerade partner gifter sig eller ingår registrerat partnerskap eller om de gör ett lagvalsavtal den 29 januari 2019 eller därefter, så ska ett lagvalsavtal i vissa situationer registreras av Skatteverket.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall:Skatteverket kan kvitta en fordran på ersättning för rättegångskostnader i utmätningsmål mot skatteskulder

Rättsfall:Skatteverket kan kvitta en fordran på ersättning för rättegångskostnader i utmätningsmål mot skatteskulder (HD 2018-12-21, mål nr Ö 2916-18)
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Innebörden av internationell trafik i det nordiska skatteavtalet.

Internationell trafik ska bedömas resa för resa och innebär transport.
Source: Rättslig vägledning