Ställningstagande: Personalliggare i verksamhetslokaler – vad utgör en verksamhetslokal vid blandad verksamhet?

Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Den nya spellagen innebär förändrad beskattning för spelare från och med 1 januari 2019

Spelvinster är fr.o.m. den 1 januari 2019 skattefria om spelet riktas till den svenska spelmarknaden och anordnas av någon som har en spellicens om spelet kräver sådan licens.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande:Vouchrar

Den 1 januari 2019 införs regler som rör vouchrar både i mervärdesskattedirektivet och ML. Med anledning av det har Skatteverket tagit fram ett nytt ställningstagande om vouchrar som gäller från och med den 1 januari 2019.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Vouchrar

Nya regler som rör vouchrar införs den 1 januari 2019. Med anledning av det har Skatteverket tagit fram ett ställningstagnde som gäller från och med den 1 januari 2019.
Source: Rättslig vägledning

Värdering av fordringar vid IFRS 9.

Skattemässig avdragsrätt för reservering för förväntade kreditförluster beträffande fordringar som inte utgör kapitaltillgångar.
Source: Rättslig vägledning