Förtydligande: Tillägg, för att avdragsbegränsningarna för ingående skatt enligt 8 kap. 15 och 16 §§ ML inte ska gälla, krävs att körkortsutbildningen är skattepliktig

Enbart skattepliktig körkortsutbildning, medför att avdragsbegränsningarna för ingående skatt enligt 8 kap. 15 och 16 §§ ML inte gäller. Därför läggs detta till i texten på sidan Personbilar och motorcyklar.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Lagen om beräkning av lagstadgad tid är tillämplig vid överklagande av förvaltningsrätt eller kammarrätts beslut.

Hänvisning till sidan om beräkning av lagstadgad tid har lagts till.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Lagen om beräkning av lagstadgad tid är tillämplig vid anslutningsöverklagande.

Hänvisning till sidan om beräkning av lagstadgad tid har lagts till.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Social omsorg

Sidan uppdaterad med anledning av att ställningstagandet ersätter följande två ställningstanden: Social omsorg och Uthyrning av personal till erkänd aktör av social karaktär.
Source: Rättslig vägledning

Förhandsbesked: Personlig assistans

Skatterätts­nämnden har ansett att personlig assistans som betalas med privata medel inte omfattas av undantaget från skatteplikt för social omsorg.
Source: Rättslig vägledning