Förtydligande: Det är fråga om en särskild investeringsfond om fyra kriterier är uppfyllda

Svar på uppkommen fråga: Skatteverkets uppfattning är att det femte kriteriet i mervärdesskattekommitténs riktlinjer inte är relevant för att bedöma om det är en särskild investeringsfond.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Beskattning av produkter som en influerare säljer vidare

Svar på uppkommen fråga: Försäljning av produkter som en influerare har fått och beskattats för behöver bara redovisas om de säljs till ett högre pris än redovisat marknadsvärde.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Konkursansökan när gäldenären har begärt anstånd med betalning av skatten

Svar på uppkommen fråga: Innan konkursansökan fullföljs, ska Skatteverket invänta förvaltningsrättens prövning av anstånd om det är tveksamt hur stort belopp som ska betalas. Det gäller även om fordran inte omfattar skattetillägg.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Kvittning vid skuldsanering

Svar på uppkommen fråga: Under en skuldsanering ingår det i Skatteverkets borgenärsroll att genomföra kvittning om det är möjligt. Det gäller för alla fordringar som omfattas av borgenärslagen.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Underlag för skattereduktion för fackföreningsavgift

Svar på uppkommen fråga: I underlaget ingår inte avgifter för tilläggsförsäkringar eller a-kassa till medlemsavgiften.
Source: Rättslig vägledning