Sidan Förutsättningar för att ta ut kontrollavgift har skrivits om på grund av att fler branscher nu ska föra personalliggare

Fr.o.m. den 1 juli omfattas restaurangverksamhet, fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet, kropps- och skönhetsvårdsverksamhet samt tvätteriverksamhet.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Personalliggare i verksamhetslokaler – begreppet verksam

Skatteverkets syn på hur begreppet verksam i 39 kap 11 § SFL ska tolkas.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Minnesanteckningar som tas om hand för arkivering är allmänna handlingar

Normalt ska minnesanteckningar dock rensas och är då inte allmänna handlingar.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Frågor och svar i rättsavdelningens interna ärendehanteringssystem, Pärlan, är minnesanteckningar

Frågor och svar i ett internt ärendehanteringssystem är minnesanteckningar som endast kommit till för ärendenas föredragning och beredning. Om de inte har tagits om hand för arkivering är de inte allmänna.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Det är en bevisfråga om en förvärvare har agerat i egenskap av beskattningsbar person vid bedömningen av om jämkningsbestämmelserna ska tillämpas

EU-domstolens dom C-140/14, Gmina Ryjewop
Source: Rättslig vägledning