Förhandsbesked: leasing av en andel av ett vindkraftverk

Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Användning av luftfartyg av en offentlig myndighet eller för en offentlig myndighets räkning

Ett luftfartyg som har använts av en stiftelse som styrs av bara kommuner och landsting kan inte anses ha använts av en offentlig myndighet i den mening som avses i 1 kap. 11 § 2 lagen om skatt på energi. Sådan användning ska dock anses ha skett för en offentlig myndighets räkning.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Användning av skepp och båtar av en offentlig myndighet eller för en offentlig myndighets räkning

Skepp och båtar som har använts av en stiftelse som styrs av bara kommuner och landsting kan inte anses ha använts av en offentlig myndighet i den mening som avses i 1 kap. 11 § 2 lagen om skatt på energi. Sådan användning ska dock anses ha skett för en offentlig myndighets räkning.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Det är inte tillräckligt att utomstående erhåller mer än 30 procent av utdelade belopp, även ägandet ska vara mints 30 procent.

HFD har klargjort att ägandet, dvs. andelsinnehavet, ska vara av betydande omfattning. Vid ett andelsinnehav som inte är tillräckligt för att anses som betydande så saknar det betydelse att utomstående har erhållit mer än 30 procent av utdelade belopp.
Source: Rättslig vägledning

Förhandsbesked: Beskattning av skogskonto vid arv

Skatterättsnämnden har bedömt att överföring av skogskonto eller medel på skogskonto kan ske enligt 21 kap. 41 § IL även året efter dödsfallet.
Source: Rättslig vägledning