Lagändring: En andel i en ekonomisk förening anses avyttrad om föreningen upplöses till följd av ett beslut om förenklad avveckling

Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Den 1 juli 2018 träder lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter i kraft. Skatteverket ska registrera den som är skattskyldig som lagerhållare eller distansförsäljare.

Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Skatteverket ska alltid få en underrättelse om kallelse på okända borgenärer

Från den 1 juli 2018 ska Kronofogden och Bolagsverket skicka en underrättelse till Skatteverket om kallelse på okända borgenärer. Om aktiebolaget eller den ekonomiska föreningen är gäldenär hos Kronofogden ska Skatteverket informera Kronofogden om kallelsen.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Ett förenklat avvecklingsförfarande införs för ekonomiska föreningar

Från den 1 juli 2018 kan en ekonomisk förening som inte har skulder ansöka om ett förenklat avvecklingsförfarande.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: FN:s pensionsfond uppfyller villkoren för att anses vara en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL

Högsta förvaltningsdomstolen har bekräftat att praxisen från 1984 fortfarande gäller, men nu även prövat om villkoren för pensionsfonden uppfyller huvudsaklighetskravet i 58 kap. 5 § IL.
Source: Rättslig vägledning