Förtydligande: Fördelningstid vid beräkning av ackumulerad inkomst på återförda periodiseringsfonder och expansionsfonder vid avveckling av näringsverksamhet

För återförda periodiseringsfonder och expansionsfonder är det inte antalet år som verksamheten bedrivits som är avgörande för fördelningstiden utan det är i stället det antal år som avsättningarna är hänförliga till som är avgörande.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: En tjänst inom ett skatteupplag behöver inte tillhandahållas av upplagshavaren

Svar på uppkommen fråga: Undantaget för skatteupplag kan bli tillämpligt även när någon annan än upplagshavaren tillhandahåller lagringstjänsten. Upplagshavaren har fortfarande dokumentationsansvaret.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Personalliggare ska föras i ytterligare verksamheter

Från och med den 1 juli 2018 ska personalliggare föras även i fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt kropps- och skönhetsvårdsverksamhet.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Den som betalar ut ersättning för arbete till någon som är godkänd för F-skatt ska inte betala arbetsgivaravgifter.

Mottagarna av ersättningen för arbete har varit godkända för F-skatt vid tiden för utbetalningarna. Av 2 kap. 5 § socialavgiftslagen följer att utbetalaren vid sådana förhållanden inte är skyldigt att betala arbetsgivaravgifter på ersättningarna.
Source: Rättslig vägledning

Sidorna om hur fordonsskatt ska beräknas har skrivits om med anledning av bonus malus-reglerna

De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2018.
Source: Rättslig vägledning