Rättsfallskommentar: HFD slår fast att med EES-handelsfartyg avses fartyg som används för att transportera gods och passagerare

HFD:s dom innebär att Skatteverkets tidigare synsätt inte längre gäller.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: HFD slår fast att bedömningen av om ett fartyg huvudsakligen har gått i oceanfart ska göras beträffande den eller de tidsperioder då sjömannen tjänstgjort ombord.

HFD slår fast att bedömningen av om ett fartyg huvudsakligen har gått i oceanfart ska göras beträffande den eller de tidsperioder då sjömannen tjänstgjort ombord.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Beräkning och fastställelse av underskott i näringsverksamhet efter ägarförändring m.m.

Ett utrullat underskott som omfattas av en koncernbidragsspärr ingår i det underskott av näringsverksamhet som ska beräknas och fastställas vid den årliga beskattningen. Om det finns något hinder mot att nyttja underskottet prövas påföljande beskattningsår.
Source: Rättslig vägledning

Tillämpningsinformation till ställningstagande Omsättning med mera vid idrottstävlingar, mervärdesskatt, 2017-07-12

Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Diplomatfordon är inte undantagna trängselskatt om bilen är registrerad på en person som är diplomat i ett annat land än Sverige.

Svar på uppkommen fråga: Undantaget i 5 § 1 LTS är inte tillämpligt på en bil som är registrerad på en person som är diplomat i ett annat land än Sverige.
Source: Rättslig vägledning