Förtydligande: Vid bedömning av obetydligt belopp ska förvärvsinkomst (tjänst och näring) och inkomst av kapital ses som olika skatteslag

Svar på uppkommen fråga: Trots att inkomstskatt som sådant är ett enda skatteslag, ska förvärvsinkomst och inkomst av kapital bedömas som olika skatteslag när Skatteverket ska avgöra om ett undandraget skattebelopp är obetydligt.
Source: Rättslig vägledning

Föreskrift: Ändring i Skattverkets föreskrifter (SKVFS 2016:22) om nybilspriser med tillverkningsår 2017

Skattevkerket har beslutat om ändringar i Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser (SKVFS 2016:22) för bilar med tillverkningsår 2017
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Förmån av trängselskatt 2018

Den 1 januari 2018 ändras reglerna för trängselskatt och infrastrukturavgift som arbetsgivaren betalar för privat körning med förmånsbil.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Utförare av rot- och rutarbete som är närstående

Två exempel har lagts till för att förtydliga vilka som räknas som närstående till köparen och som alltså inte får utföra rut- och rotarbeten.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Särskilda skäl vid avbetalningsplan eller betalningsuppgörelse

Svar på uppkommen fråga: Om det finns en avbetalningsplan eller annan betalningsuppgörelse, bör Skatteverket kontakta Kronofogden för att kontrollera att skatteskulden kommer att vara betald inom ett år.
Source: Rättslig vägledning