Ställningstagande: Prispengar i idrottstävlingar är inte omsättning enligt ML

Prispengar i idrotttävlingar är inte omsättning enligt ML
Source: Rättslig vägledning

Rättsfallskommentarer: Beräkning av arbetskostnaden vid rot- och rutarbete

Om en utförare av rot- och rutarbete inte kan styrka den verkliga arbetskostnaden ska Skatteverket göra en uppskattning av skälig arbetskostnad.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Från och med den 1 juli 2017 saknar statliga myndigheter rätt till kompensation för utgifter för representation eller liknande ändamål.

Ändring i förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Justeringar i Lag 2015:911 om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar för finansiella institut

Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Uthyrning av bostad – ett schablonavdrag för varje privatbostad och hyreslägenhet

Vid uthyrning av privatbostad medges ett schablonavdrag med 40 000 kr för varje lägenhet. Vad som är en lägenhet ska avgränsas på samma sätt som i bostadsrättslagen och hyreslagen.
Source: Rättslig vägledning