Ny lagstiftning: Bokföringsskyldighet för utländska fysiska personer

En utomlands bosatt fysisk person som bedriver näringsverksamhet i Sverige är fr.o.m. den 1 juli 2017 bokföringsskyldig för den verksamheten enligt bokföringslagen och inte enligt filiallagen (2 kap. 7 § BFL).
Source: Rättslig vägledning

Ny lagstiftning: Bokföringsskyldighet för filialer

En utländsk juridisk person som ska bedriva sin näringsverksamhet i Sverige genom en filial är fr.o.m. den 1 juli 2017 bokföringsskyldig för den verksamheten enligt bokföringslagen och inte enligt filiallagen (2 kap. 7 § BFL).
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Skatteverket får göra revision hos den som ansökt om godkännande som lagerhållare enligt LTS, LSE eller LSKE

Lagändringen gäller från 1 juli 2017.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Ny skattebrottsdatalag från den 1 juli 2017

Sidan om behandling av uppgifter i den brottsbekämpande verksamheten har skrivits om med anledning av de nya reglerna.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Avdrag för kostnader vid vård i familjehem

Avdrag medges med samma belopp som en kommun eller ett konsulentföretag har betalat ut i omkostnadsersättning enligt SKL:s rekommendationer. Familjehemmet kan bara få avdrag för kostnader som kommunen eller konsulentföretaget har ersatt.
Source: Rättslig vägledning