Ställningstagande: Rätt att beräkna årets gränsbelopp enligt 57 kap. IL vid inflyttning till Sverige

En person som flyttar in till Sverige under beskattningsåret och blir obegränsat skattskyldig får beräkna årets gränsbelopp för kvalificerad andel som ägs vid årets ingång.
Source: Rättslig vägledning

Rättelse av skrivfel: Det är det skattebelopp som kunde ha undandragits som är av betydelse för frågan om skattetillägg får tas ut eller inte, inte skattetilläggets storlek.

Source: Rättslig vägledning

Oskäligt lång handläggningstid som ger upphov till kostnadsränta

Om kostnadsränta uppstår på grund av oskäligt lång handläggningstid i ett registreringsärende kan det utgöra grund för räntebefrielse.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Om en beskattningsbar person som är befriad från mervärdesskatt anger ett belopp som mervärdesskatt i en faktura är beloppet felaktigt debiterad skatt.

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Förändring av villkoren för upplåtelse av en privatbostadsrätt

Source: Rättslig vägledning