Sidan Vad innebär F-skuldsanering? har tillkommit med anledning av en ny lag om F-skuldsanering som infördes den 1 november 2016

Genom den nya lagen kan en fysisk person som är eller har varit företagare under vissa förhållanden beviljas en särskild form av skuldsanering, benämnd F-skuldsanering. Även en närstående till företagaren kan omfattas av F-skuldsaneringen
Source: Rättslig vägledning

Sidan Vem kan får F-skuldsanering? har tillkommit med anledning av en ny lag om F-skuldsanering som infördes den 1 november 2016

Source: Rättslig vägledning

Sidan Att överklaga eller ompröva en F-skuldsanering har tillkommit med anledning av en ny lag om F-skuldsanering som infördes den 1 november 2016

Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Nya exempel på när en person har avlidit och ett skattetillägg ska undanröjas

Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Marknadsvärde för noterade tillgångar, derivat och fondandelar med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2

För bl.a. kontrolluppgiftsrapportering med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2 behövs värden på tillgångar. Skatteverket anser att vissa allmänna riktlinjer bör användas för att beräkna marknadsvärdet på noterade tillgångar, derivat och fondandelar.
Source: Rättslig vägledning