Ställningstagande: Lägerarrangemang eller liknande, mervärdesskatt

Lägerarrangemang kan i vissa fall ses som ett enda tillhandahållande och i andra fall som flera olika tillhandahållanden.
Source: Rättslig vägledning

Rättelse av skrivfel: Ackumulerad inkomst, fördelningstid för inkomst i handelsbolag eller kommanditbolag

Vid beräkning av ackumulerad inkomst ska inkomst i ett handels- eller kommanditbolag som huvudregel inte anses hänföra sig till tid innan den skattskyldige förvärvade andelen.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Allmänt avdrag för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter för pensionärer

Skatteverket anser att den som bor i Sverige och får pension från ett eller flera andra EES-länder ska medges allmänt avdrag för obligatoriska socialförsäkringsavgifter.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Vem får anses ha haft en utgift för rot- eller rutarbete?

Den som fakturerats eller har angetts på fakturan för ett rot- eller rutarbete får anses ha haft en utgift för arbetet när fakturan har betalats. Även den som inte fakturerats, men som kan visa att han eller hon har betalat, kan anses ha haft en utgift för rot- eller rutarbete.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Prispengar i samband med hästkapplöpningar

Source: Rättslig vägledning