Bokföring & Redovisning

Bokföring, redovisning, lönehantering, moms och deklaration. Vi hjälper er med allt så ni kan ägna er åt er kärnverksamhet och att växa.

Skatterådgivning

Vi hjälper företag, ägare och privatpersoner dra nytta av proaktiv skatteplanering genom att navigera rätt i regelverken som är både komplexa och föränderliga.

Ekonomi & Affärsrådgivning

Strategiska beslut? Starta bolag? Köp eller försäljning? Vi hjälper er optimera vägen mot tillväxt och står vid er sida hela vägen i mål.

Sjukvårdsföretag

Vi är specialister på ekonomi för privata sjukvårdsföretag, kliniker och läkare.
Vi finns även på

Rättsfall: En hästägare som låter en häst delta i ett premielopp mot ersättning omsätter en tjänst

Högsta förvaltningsdomstolen anser att ägarpremien inte präglas…

Rättsfall: Underetreprenörs tillhandahållande av distansutbildning i teckenspråk

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att tillhandahållandet…

Ett eller flera evenemang?

Utgör en serie sammankomster ett eller flera evenemang, om det…

Rättsfall: Intresseavvägning vid utmätning av en fastighet där det bor ett barn

Intresseavvägningen får inte vara schablonmässig utan Kronofogden…

Storleken på underlaget för skattereduktion för inventarier som anskaffas 2021

Det finns ingen begränsning i hur stort underlaget för skattereduktionen…

Innehavskravet för inventarier vid skattereduktion för inventarier som anskaffas 2021

Förtydligande om kravet på ett obrutet innehav av inventariet…

Förtydligande: Exitskatt på andra tillgångar än aktier

Svar på uppkommen fråga: Bedömningen i ställningstagande…

Förtydligande: Omständigheter som kan vara tecken på obestånd

Utöver presumtionsreglerna i 2 kap. 8 och 9 §§ KonkL finns…
© Copyright - Lidén & Partners