Bokföring & Redovisning

Bokföring, redovisning, lönehantering, moms och deklaration. Vi hjälper er med allt så ni kan ägna er åt er kärnverksamhet och att växa.

Skatterådgivning

Vi hjälper företag, ägare och privatpersoner dra nytta av proaktiv skatteplanering genom att navigera rätt i regelverken som är både komplexa och föränderliga.

Ekonomi & Affärsrådgivning

Strategiska beslut? Starta bolag? Köp eller försäljning? Vi hjälper er optimera vägen mot tillväxt och står vid er sida hela vägen i mål.

Sjukvårdsföretag

Vi är specialister på ekonomi för privata sjukvårdsföretag, kliniker och läkare.
Vi finns även på

Förtydligande: Rådgivning i samband med en möbleringstjänst ger inte rätt till rutavdrag

Rena rådgivningstjänster omfattas inte av begreppet möbleringstjänst…

Rättsfallskommentar: övertagande av skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt

Högsta förvaltningsdomstolen anser att mervärdesskattelagens…

Förtydligande: Avsnittet om återförvisningar och överklagandefrister har skrivits om.

Svar på uppkommen fråga: Återförvisningar leder normalt till…

Förtydligande: Undantag från definitionen av finansiellt institut i 2 kap. 6 § IDKL

Svar på uppkommen fråga: Avsnitten om holdingbolag och koncerninterna…

Förtydligande: Undantag från definitionen av finansiellt institut i 2 kap. 6 § IDKAL

Svar på uppkommen fråga: Avsnitten om holdingbolag och koncerninterna…

Sidan Vilka uppgifter ska lämnas? har skrivits om

Sidan har arbetats om för att bli tydligare. Det har inte skett…

Lagändring FOM3 träder i kraft 2 juli 2021. Förlängningen rör perioderna maj 2021-september 2021.

Lagändring FOM3 träder i kraft 2 juli 2021. Förlängningen…

Ny sida: Användare ska i vissa fall lämna uppgifter

Den tidigare sidan Vem ska lämna uppgifter? har delats upp i…

Ny sida: Rådgivare ska i första hand lämna uppgifter

Den tidigare sidan Vem ska lämna uppgifter? har delats upp i…

Rättsfall: Ersättning när ett ombud företräder flera med samma fråga

Högsta förvaltningsdomstolen har förtydligat hur skälig ersättning…
© Copyright - Lidén & Partners