Ställningstagande: Vilka former av motionsaktiviteter kan ersättas med friskvårdsbidrag?

Skatteverket anser att när motionsaktiviteter ersätts via friskvårdsbidrag kan kravet på ”enklare slag” inte tillmätas samma betydelse som när förmånen utges som en naturaförmån. Det innebär att om aktiviteten innehåller någon form av praktisk aktivitet som innebär motion kan arbetsgivaren via friskvårdsbidraget skattefritt ersätta den anställda för utlägg för sådan aktivitet.
Source: Rättslig vägledning