Ställningstagande: Ställningstagandet Befrielse från betalningsskyldighet för uttagsbeskattning av mervärdesskatt med anledning av corona har uppdaterats

Uppdateringen innebär att gruppen aktörer som kan godkännas som gåvomottagare har utökats och att perioden under vilken varorna ska ha skänkts inte förlängs.
Source: Rättslig vägledning