Ställningstagande: Försäljning av vara till besökare från ett land utanför EU – användning av varan innan utresan

Skatteverket anser att en försäljning av en vara inte kan anses omsatt utomlands i efterhand om konsumtionen av varan till någon del äger rum inom EU.
Source: Rättslig vägledning