Ställningstagande: Beskattningsbar person – uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag

Skatteverket redogör i ställningstagandet varför en sådan ledamot inte anses agera i egenskap av beskattningsbar person.
Source: Rättslig vägledning