Ställningstagande: Beskattningsbar person – gränsdragning mellan ekonomisk och privat verksamhet

Ställningstagandet ersätter ställningstagandet med samma namn daterat den 31 augusti 2015, dnr 131 378239-15/111.
Source: Rättslig vägledning