Ställningstagande: Avdrag för utländsk skatt i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital (benefika förvärv)

Source: Rättslig vägledning