Sidan har skrivits om och kompletterats för att bättre anpassas till lagen och förarbetena

Sidan har fått ett nytt avsnitt om beslut att avstå från räntan. Flera avsnitt har förtydligats eller bytt plats.
Source: Rättslig vägledning