Sidan Gränsdragning mellan kapitaltillgång och lagertillgång har uppdaterats

De ändringar som har gjorts beror inte på någon regelförändring.
Source: Rättslig vägledning