Sidan Flytta inom Norden har skrivits om för att bli tydligare.

Source: Rättslig vägledning