Sidan Anmälan har justerats för att bli tydligare.

Source: Rättslig vägledning