Reglerna om nedsättning av förmånsvärdet med 40 procent för vissa miljöbilar upphör från den 1 januari 2021.

Reglerna om nedsättning av förmånsvärdet med 40 procent för vissa miljöbilar upphör från den 1 januari 2021.
Source: Rättslig vägledning