Rättsfall: Transaktionskostnader kan ingå i utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet

HFD anser att köparens transaktionskostnader i samband med förvärv av andelar i ett underskottsföretag ska få beaktas vid beräkningen av beloppsspärren, under förutsättning att kostnaderna har en tillräckligt nära koppling till förvärvet.
Source: Rättslig vägledning