Rättsfall: Tillhandahållande av myggbekämpning till kommun mot ersättning utgör omsättning

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked och ansett att ett bolag som tillhandhöll myggbekämpning som finansierades med medel från kommuner, Jordbruksverket och Naturvårdsverket omsatte mervärdesskattepliktiga tjänster.
Source: Rättslig vägledning