Rättsfall: Skönsbeskattning av kontantinsättningar på bankkonto

Den som har haft oredovisade insättningar på sitt bankkonto som uppgår till stora belopp kan behöva förklara och visa med underlag varifrån pengarna kommer. Annars finns risk för både skönsbeskattning, efterbeskattning och skattetillägg.
Source: Rättslig vägledning