Rättsfall: Skadeersättning kan vara skyddad mot utmätning trots att det i lag saknas ett uttryckligt utmätningsförbud

Source: Rättslig vägledning