Rättsfall: Inget prövningstillstånd från Högsta förvaltningsdomstolen avseende holdingbolags avdragsrätt för mervärdesskatt

Skatteverket anser att ställningstagandet Holdingbolag – avdragsrätt för mervärdesskatt från 19 december 2017 fortsatt gäller.
Source: Rättslig vägledning