Rättsfall: Ersättning vid uppsägning av avtal i förtid

EU-domstolen har ansett att ett belopp som betalas vid uppsägning av ett avtal i förtid utgör ersättning för tillhandahållande av en tjänst.
Source: Rättslig vägledning