Rättsfall: Domen i Peters-målet ger ingen vägledning vid gränsdragningen mellan sjukvård och personaluthyrning

Högsta förvaltningsdomstolen anser att de generella bedömningar som den gjort i tidigare mål gällande gränsdragningen mellan sjukvård och personaluthyrning, inte påverkas av utgången i målet C-700/17 Peters.
Source: Rättslig vägledning