Ränteavdragsförbud – uppdatering med anledning av att EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga länder har justerats 2021-02-26

Den justering som berör avdragsförbudet för ränteutgifter till företag i icke samarbetsvilliga länder är att Dominica lagts till i förteckningen.
Source: Rättslig vägledning