Rättsfall: Fördelning av ingående skatt mellan ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet

EU-domstolen har fastslagit att ingående skatt ska fördelas mellan ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Beräkningen av anställningstid för den först anställda i verksamheten.

Svar på uppkommen fråga: Växa-stödet får bara beräknas på de 12 första månaderna för den först anställda i verksamheten, oavsett om personen varit i tjänst eller inte.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Bestämmelsen i 19 kap. 12 § ML kan inte ses som en preklusionsfrist

EU-domstolen har kommit med ett avgörande med innebörden att bestämmelsen i 19 kap. 12 § ML inte är en preklusionsfrist.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: EU-domstolen har ansett att ett moderbolag som upplät bensinkort till sina dotterbolag och som tog ut en avgift för detta ansågs tillhandahålla beviljande av krediter som skulle undantas från mervärdesskatteplikt

Source: Rättslig vägledning