Rättsfall: Skatteverkets konkursansökan mot ideell förening

Enligt hovrätten var de senast tillgängliga uppgifterna om firmatecknare för ideell förening tillräckliga för att Skatteverkets konkursansökan skulle kunna tas upp till prövning, trots att uppgifterna var sex år gamla.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Omprövningstiden för beslut i ärenden om att skjuta upp återbetalning av överskjutande ingående mervärdesskatt och överskjutande punktskatt är två månader

Skatteverkets beslut om betalning eller återbetalning av skatt eller avgift med stöd av SFF har en omprövningstid på två månader.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Överklagandetiden för beslut i ärenden om att skjuta upp återbetalning av överskjutande ingående mervärdesskatt och överskjutande punktskatt är två månader

Skatteverkets beslut om betalning eller återbetalning av skatt eller avgift med stöd av SFF har en överklagandetid på två månader
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Återvinning av betalning av skuld

Återvinning omfattar bara betalning av gäldenärens skuld till den egna borgenären (HD 2019-06-05, mål nr T 5342-18).
Source: Rättslig vägledning