Lagändring: Ny sida i rättslig vägledning med anledning av nya bestämmelser i LSKE om möjlighet till återbetalning då elektronikvaror flyttas till annat EU-land eller exporteras till tredjeland

Source: Rättslig vägledning