Lagändring: Ny lag om skatt på plastbärkassar

Den första mars 2020 trädde lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar (LSP) i kraft. Ett beslut om godkännande eller återkallelse som lagerhållare enligt LSP är sekretessbelagt.
Source: Rättslig vägledning