Lagändring med anledning av corona: Förlängning av tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen

Lagen träder i kraft den 1 maj 2021, men skattefriheten gäller för förmåner som lämnas under perioden 1 januari–31 december 2021.
Source: Rättslig vägledning