Lagändring med anledning av corona: Anståndsavgiften sänks och tas inte ut under de sex första kalendermånaderna efter att anstånd beviljats

Anståndsavgiften ska tas utmed 0,2 procent på beviljat anståndsbelopp från och med den sjunde kalendermånaden efter att anstånd beviljats.
Source: Rättslig vägledning