Lagändring: Från och med den 1 januari 2021 finns nya bestämmelser om vem som ska anses vara elförbrukare vid spårbunden trafik

Source: Rättslig vägledning