Lagändring FOM3: Ansökan om omställningsstöd för perioderna mars och april 2021 måste göras senast den 30 juni 2021

Source: Rättslig vägledning