Lagändring: En ny typ av godkänd aktör har införts i LSKE, en s.k. registrerad EU-handlare

Sidan om överklagande av beslut har korrigerats på grund av lagändringen.
Source: Rättslig vägledning